Sørup

Brand på Sørup Herregaard

Søndag Kl. 16.05 udbrød der brand i hovedbygningen på Sørup Herregaard.

Ved branden var der flammer og røg ud ad vinduerne, ligesom branden bredte sig til etageadskillelsen mellem stueetagen og førstesalen. Kl. ca. 19.30 var branden slukket, og ingen var kommet til skade.

Området blev afspærret, idet politiet skal foretage yderligere undersøgelser af brandstedet i et forsøg på at få fastlagt årsagen til brandens opståen

Kommentarer