Haraldsted

Atter Blåt Flag ved Haraldsted Lillesø

Det blå flag vajer atter over Haraldsted Lillesø, efter at det for mere end fire uger siden blev fjernet på grund af en forhøjet forekomst af blå alger. Det oplyser Ringsted Kommune på kommunens hjemmeside.

I det meste af juli måned og i begyndelsen af august har der været et for højt niveau af blågrønne alger i søen, så kommunen har derfor frarådet badning i Haraldsted Lillesø.

Niveauet af alger er faldet, og tirsdag den 8. august blev der igen hejst det blå flag ved badestranden ved Haraldsted Lillesø.

Da opvæksten af alger afhænger af vind og vejr, kan situationen ændre sig fra dag til dag.

Ringsted Kommune fører ugentlige tilsyn og oplyser på kommunens hjemmeside om badevandstemperatur og analyseresultater for bakterietal. Såfremt bakterietallet bliver for højt, eller der sker algeopblomstring, bliver flaget fjernet igen.

Kommunen råder badegæster til altid selv at være opmærksomme på, om vandet er for uklart til, at de har lyst til at bade i det.

Kommentarer