Ringsted by

Produktionsforbud, bøde og sur smiley til Café Oscar

Café Oscar, Nørregade 15 i Ringsted, har under Fødevarestyrelsens seneste besøg i virksomheden fået nedlagt øjeblikkeligt forbud mod produktion og markedsføring af fødevarer, der er produceret i virksomheden. Samtidig blev cafeen tildelt en sur smiley samt en bøde på 5000 kr. og endelig kan virksomheden forvente et opfølgende kontrolbesøg i den nærmeste fremtid.

Den uanmeldte kontrol fandt sted den 15. maj og var i sig selv et opfølgende kontrol på et tidligere besøg, hvor Fødevarestyrelsen havde konstateret utilstrækkelig rengøring på stedet.

Ved det seneste besøg konstaterede styrelsens kontrollanter, at virksomhedens ejer ikke var tilstede og ikke havde været det over en længere periode. I stedet blev cafeen bestyret af en afløser.

Fødevarestyrelsen konstaterede i forbindelse med gennemgang af gældende procedurer for produktion af flæskestegssandwich, at den ansvarlige afløser ikke var behørigt instrueret i fødevarehygiejne. Virksomheden har ingen håndvask i køkkenet. I den eneste vask i køkkenet lå der et skærebræt og en kniv.

Afløseren oplyste, at han udelukkende vasker hænder ude på toilettet, hvilket også blev praktiseret under kontrolbesøget. Han oplyste ydermere at han ikke måler på hverken varemodtagelse, opbevaring, opvarmning eller nedkøling.

Da han blev spurgt om virksomhedens procedure ved opvarmning og nedkøling af flæskesteg, oplyste han: ”Når jeg steger den, ved jeg, at den bliver varm nok. Det ved man bare”. Og han fortsatte: ” Efter jeg har stegt den, sætter jeg den på bordet ude på lageret, til den er en 10-20 grader. Derefter kommer jeg den i køleskabet. Mens flæskestegen står der, ryger jeg selvfølgelig ikke”.

Under kontrolbesøget lugtede der kraftigt af røg i køkkenet og på lageret lige ved siden af, hvor der blev opbevaret uemballerede fødevarer.  Afløseren oplyste, at han plejer at ryge på lageret. Det havde ejeren givet grønt lys for efter samråd med tidligere tilsynsførende. Afløseren oplyste desuden at ejeren har fortalt ham, at han ikke skulle røre ved virksomhedens egenkontrol under ejerens fravær, idet ejeren selv vil udfylde den, når han på et tidspunkt er tilbage på cafeen..

Fødevarestyrelsen konstaterede under besøget, at der var direkte fare for fødevaresikkerheden hvis forholdet fortsatte. Virksomheden fik at vide, at forbuddet mod fortsat produktion kan ophæves, såfremt betingelserne i det fremsendte brev efterkommes, og Fødevarerstyrelsen ved et opfølgende kontrolbesøg vurderer, at virksomheden har efterkommet betingelserne.

I forhold til rengøring på stedet, som var blevet påtalt ved det tidligere kontrolbesøg, var forholdet ikke bragt i orden. Kontrollanterne konstaterede, at virksomhedens hylder i køleskabet på lageret fortsat fremstod med sorte/grønlige plamager i vækst på undersiden af hylderne. Det var Fødevarestyrelsens vurdering at rengøring ikke havde forbedret sig siden sidste kontrolbesøg.

Kontrollanterne indskærpede også, at den, der er ansvarlig for en virksomhed, skal sikre, at ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt instrueret til dette.

Kommentarer