Bringstrup

Ørslevunderskovvej 28 i Bringstrup på tvangsauktion

Totalkredit A/S v/advokat Leon Schouw-Petersen, Dreist Storgaard Advokater A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge, har begæret ejendommen matr. nr. 5 o, Bringstrup By, Bringstrup, Ørslevunderskovvej 28, 4100 Ringsted, sendt på tvangsauktion.

Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus fra 1880 med om-/tilbygning i 2004. Ejendommen er opført i mursten og med fibercementtag. Ejendommen opvarmes via oliefyr og brændeovn.

Jf. BBR-ejermeddelelsen udgør det bebyggede areal 235 m² med indbygget udhus på 96 m², uudnyttet tagetage på 196 m². Det samlede boligareal udgør 139 m².

Ejendomsværdien er pr. 01.10.2016 kr. 1.950.000 , heraf grundværdi kr. 505.900.

Tvangsauktionen afholdes den 22.08. 2017 kl. 09:00 ved Retten i Roskilde.

Kommentarer