Ringsted by

Ny kvindelig chef for Veterancentret i Ringsted

Oberst Jette Albinus er blevet forfremmet til brigadegeneral for Hjemmeværnet

Veterancentret i Ringsted skal have ny chef. Den 18. september begynder oberstløjtnant Susanne Kiholm Lund i jobbet.

Susanne Kikholm Lund afløser Oberst Jette Albinus, der er blevet forfremmet til brigadegeneral for Hjemmeværnet med fremtidigt tjenestested i Vordingborg. Jette Albinus bliver dermed den eneste kvinde i hæren med titel af brigadegeneral

Susanne Kiholm Lund er 49 år. Hun kommer fra stillingen som overlærer på Operations- og Føringsuddannelsen på Forsvarsakademiet og chef for Center for Landmilitære Operationer.

Hun har tidligere gjort tjeneste ved blandt andet Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen, Desuden har hun været chef for flere bataljoner ved Trænregimentet i Vordingborg.

Susanne Kiholm Lund har både som kompagnichef og bataljonschef været med til at uddanne, udsende og hjemtage mange soldater og civile – primært hærens, men også fra de øvrige værn.

Hun har selv personlig erfaring som udsendt på Balkan, ligesom hun også har været udsendt i Afghanistan i en længere periode.

 

Kommentarer