Gyrstinge

Målet nået – nu realiseres aktivitetssted i Gyrstinge

Det planlagte aktivitets- og samlingssted ved Landsbyhuset i Gyrstinge ved Ringsted kan nu realiseres, efter at økonomiudvalget på sit seneste møde vedtog at støtte projektet med 311.200 kroner. Pengene tages fra den såkaldte helhedsplanpulje, og med kommunens tilskud er der nu penge nok til at gå i gang med anlægsarbejdet.

Bag projektet står de to tilflyttere Hanne Aagesen og Jeanette Baag, der har stået bag indsamlingen af næsten en million kroner.

Projektgruppen har i næste uge møde med firmaet Uno Concept, der skal anlægge de mange motionstilbud. Initiativtagerne har bl.a. gennemført en brugerundersøgelse for at måle interessen for mulige aktiviteter og redskaber for det nye aktivitetssted.

Man er nået frem til, at stedet skal omfatte udendørs fitness, et cross fit stativ, en petanquebane, balanceredskaber, opholdsmøbler, en multifunktionel bane med sandunderlag til boldspil og atletik, en svævebane samt en bålhytte ved siden af de to eksisterende shelters ved Landsbyhuset.

Den samlede udgift til projektet lander på lige omkring en million kroner. Ud over støtten fra helhedsplanpuljen er det resterende beløb primært indsamlet via ansøgninger til fonde, puljer og virksomheder. Man har blandt andet modtaget tilskud fra Friluftrådet, Lokale- og Anlægsfonden, Trelleborg Fonden, Nordea Fonden, Tryg Fonden og Sydbank.

Landsbyhuset er et resultat af 20 års vedvarende frivilligt arbejde udført af lokale ildsjæle, der har foretaget husstandsindsamlinger, solgt juletræer, luget roer, arrangeret sponsor-cykelløb m.m. På den måde indsamlede lokalsamfundet med under 900 indbyggere i alt 1 mio. kr. – en vigtig startkapital der bl.a. blev brugt til at sælge ideen om et unikt lokalt samlingssted.

Det førte først til en EU-bevilling på ½ mio. kr. og kort tid efter fulgte Ringsted Kommune op med et beløb, der senere voksede til tæt på 6 mio. kr. Ansøgninger til omkring 20 fonde gav så godt et resultat, at resten af byggesummen på i alt 18 mio. kr. kunne lånes. Huset blev indviet i 2010. Det er en selvejende institution, der drives ved frivillig arbejdskraft med tilskud fra Ringsted Kommune.

Kommentarer