Ringsted by

Lægeuddannelse på vej

Til vinter begynder de første kandidatstuderende på lægeuddannelsen i Region Sjælland, og det er et stort skridt i kampen mod den voksende lægemangel i Region Sjælland.

Skrevet af John Wennerwald, Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Når uddannelsen tages i Region Sjælland, betyder det, at flere læger finder ud af, at Region Sjælland er et dejligt sted at være og bo. Så forhåbentligt kan vi på sigt få flere læger til at bosætte sig i Region Sjælland og dermed få bugt med, at lægerne har bosat sig i København eller deromkring, når de er færdiguddannede.

Det skal være lækkert at tage en uddannelse i Region Sjælland. Derfor arbejdes der med at gøre lægeuddannelsen attraktiv både mht. studiemiljø af høj kvalitet, men også med rekrutterings- og fastholdelses politikker. At blive uddannet i Region Sjælland, skal være noget, man har lyst til.

Som planen ligger nu, starter 24 lægestuderende pr. 1. januar 2019 og herefter over tid vil studiepladserne øges til ca. 150 studerende.

Der går ca. 10 år før de første læger er færdiguddannede i Region Sjælland, så det er et langt sejt træk, men det er et træk i den rigtige retning.

Kommentarer