Ringsted by

Informationsmøde om ny Torvepavilion

Ringsted Kommune holder informationsmøde om den nye pavillon på Torvet tirsdag den 3. oktober klokken 19-21 i Kulturhuset i Søgade.

I første halvår af 2018 starter arbejdet med at opføre den nye pavillon, som bliver samlingspunkt for byliv og aktiviteter for alle aldersgrupper på Torvet.

I forbindelse med at omdanne Torvet er der fremsat forslag til lokalplan 294, som er sendt i offentlig høring frem til den 24. oktober 2017.

På mødet deltager repræsentanter for Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og Gottlieb Paludan Architects.

Alle interesserede er meget velkomne.

Program

Velkomst ved borgmester Henrik Hvidesten

Pavillon – Gottlieb Paludan Architects ved Thomas Bonde-Hansen

Orientering vedr. forslag til Lokalplan 294 og høringen heraf ved Stine Stensby Baasch

Status på Torveprojektet ved Lars Aksel Hansen

Spørgsmål

Kommentarer