Benløse

Ikke stemning for ny P-plads ved Benløse Hallen

Klima- og Miljøudvalget i Næstved Kommune har afvist et forslag fra De Konservatives Finn Andersen om  at anlægge en P-plads ved Benløse Hallen, som bl.a. benyttes af Benløse Idrætsforenings over 1500 medlemmer samt foreningens turneringsmodstandere. 

En ny P-plads med belysning vil koste 200.000 kr. men Finn Andersen stod alene med sit ønske i Klima- og Miljøudvalget, og forslaget blev nedstemt.

I øjeblikket består parkeringsarealet af ujævne og skævt anlagte jernplader i den ende ende af en fodboldbane.

Kommentarer