Land og by

Greven på Giesegård er landets 10. største

Greve Frands Brockenhuus-Schack, der ejer Giesegård ved Ringsted, kommer ind på en 10. plads på listen over de største adelige godsejere i Danmark.

Allerøverst på listen over de største adelige godsejere i Danmark ligger Christian Moltke fra landets største gods, Bregentved ved Haslev. Godset er på 6.555 hektar og det er ifølge DR.dk vurderet til at være 951 millioner kroner værd.

Som nr. to på listen finder vi Lensgreve Bendt Wedell, der har godserne Wedellsborg og Frijsenborg, der samlet er vurderet til 879 millioner kroner. De to godser er på i alt 12.775 hektar.

Greven ved Egeskov Slot, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, er nummer tre på listen. Egeskov er vurderet til at have en værdi på 667 millioner kroner og har et samlet areal på 2.289 hektar.

På 7. pladsen ligger Lensbaron Otto Reedtz-Thott, der ejer Gavnø ved Næstved. Gavnø er på 2.383 hektar og er vurderet til 402 millioner kroner.

Ejeren af Giesegård, Greve Frands Brockenhuus-Schack kommer ind på 10. pladsen. Giesegård, der er på 2.294 hektar er af DR vurderet til at være 330 millioner kroner værd.

Kommentarer