Vigersted

Flot bevaret tiendelade

Ved Vigersted Kirke står et flot bevaret eksemplar af en såkaldt tiendelade.

Tiende var en kirkeskat, der blev indført i 1100-tallet. Sognebønderne betalte skat med en tiendedel af de afgrøder, som bønderne producerede, og derfor opførte mange kirker tiendelader til at opbevare afgrøderne.

I Danmark er der bevaret relativt få tiendelader, men den ved Vigersted Kirke er et flot bevaret eksemplar. Den kan dateres tilbage til 1500-tallet.

I 1903 besluttede man at udfase og afskaffe tiende. Siden 1960’erne har der været graverkontor i den gamle lade ved Vigersted Kirke.

Kommentarer