Ringsted by

Finn Pilgård stopper som leder af Byskovskolen

Lederen af Byskovskolen, Finn Pilgård, er fratrådt sin stilling med virkning fra i dag torsdag den 16. juni.  I en meddelelse til skolens forældre på skolens Forældreintraside oplyser Ringsted Kommunes skolecenterchef Jesper Ulrich om den overraskende udvikling.

Som forklaring på skolelederens pludselige fratræden skriver Jesper Ulrich til forældrene:

– Den lagte plan for afviklingen af en oparbejdet gæld er fulgt, og skolen er dermed på rette kurs økonomisk. For at sikre at den positive udvikling fortsætter, har jeg haft nogle drøftelser om de opgaver, der ligger foran skolens ledelse og skolens leder med skoleleder Finn Pilgård. Den økonomiske plan skal følges, og der er brug for at skolens fortsatte udvikling er solidt forankret blandt skolens personale, forklarer Jesper Ulrich.

Den fremtidige kurs for skolens drift har tilsyneladende givet anledning til uenighed. I hvert fald fortsætter Jesper Ulrich:

– Ringsted Kommune og skoleleder Finn Pilgård ser ikke skolens fortsatte udvikling på samme måde, og drøftelserne har derfor udmøntet sig i, at Ringsted Kommune og Finn Pilgård har indgået en aftale om at Finn Pilgård fratræder sin stilling på Byskovskolen 15/6.17.

Finn Pilgård tiltrådte stillingen som skoleleder på Byskovskolen den 1. oktober 2015. Han har også kommenteret sin egen fratrædelse på Forældreintra:

– Jeg må desværre meddele jer, at jeg stopper som skoleleder på Byskovskolen. Jeg har været i dialog med Ringsted Kommune om vilkårene for skolens ledelse, drift og udvikling, blandt andet set i lyset af den økonomiske ramme. Ringsted Kommune ønsker noget andet for skolen end jeg. Jeg har været særdeles glad for samarbejdet med jer og vil bede jer vise den nye ledelse den samme tillid, som jeg føler, at i har vist mig. Held og lykke med jeres skole, slutter Finn Pilgård.

Kommentarer