Benløse

“Er du VANDvittig”

Igår havde Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune en masse børn fra Benløse Byskovskole afd. Asgård med ude og lege med vand i Benløse Bypark.

Børnene blev gennem leg og kreative tiltag, introduceret til forskellig viden om regnvandets forløb fra overflade og kloak til vandløb, og hvordan man bedst muligt håndterer dette.

Dagens event var startskuddet på Ringsted Forsyning kampagne “Er du VANDvittig”.

Kampagnen har til formål at udbrede viden om og forståelse for: betydningen af separering af Ringsteds kloaksystem, regnvandets kredsløb generelt, samt hvilken negativ påvirkning det kan have, når vi smider affald såsom sæbevand, kemikalier, cigaretskodder og lign i vejristen, da dette affald ender i vandløb, åer og søer.

Du kan læse meget mere om kampagnen på Forsyningens hjemmeside.

Kommentarer