Ringsted by

Byrådet åbner for investeringer til bolig- og erhvervsområder

Ringsted Byråd besluttede på sit møde mandag aften at bevilge knap ni millioner kroner til byggemodningen af første etape af et nyt stort erhvervsområde på Jordemodervej langs med motorvejen.

På byrådsmødet var der i øvrigt bred enighed om, at kommunens økonomi efter en længere periode med en stram økonomisk politik nu er plads til at åbne op for investeringer. Målsætningen er at gøre Ringsted Kommune attraktiv for såvel flere virksomheder som nye borgere.

Byrådet tilstræber, at den fremtidige kassebeholdning i gennemsnit skal være på 150 millioner kroner. Den nuværende gennemsnitlige kassebeholdning ligger i øjeblikket  på knapt 300 millioner kroner, og det giver ifølge borgmester Henrik Hvidesten (V) mulighed for at satse på vækst for både nye bolig- og erhvervsområder.

Kommentarer