Ringsted by

Borgmester Henrik Hvidesten ny i Movias bestyrelse

Trafikselskabet Movia har fået ny bestyrelse. Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia har på et møde mandag 15. januar udpeget seks medlemmer til Movias ni mand store bestyrelse. Tre bestyrelsesmedlemmer er udpeget direkte af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune

Resultatet af mødet og et efterfølgende møde i Movia’s bestyrelse er fire nye borgmestre, et nyt medlem fra Region Hovedstaden, bred sammensætning på tværs af geografi og partiskel, og genvalg til Movias formand Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev (S) og næstformand Per Hovmand (K) byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland.

De fire nye borgmestre, som er valgt ind i Movias bestyrelse, er borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune (K), borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune (V), borgmester John Engelhardt, Glostrup Kommune (V), og borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (S).

Fra Region Hovedstaden er de konservatives spidskandidat Christoffer Buster Reinhardt valgt. Han er tillige er medlem af regionens trafikudvalg, forretningsudvalg og sundhedsudvalg, ligesom han er medlem af Rudersdals Kommunes kommunalbestyrelse.

Region Sjælland har genudpeget 1. næstformand Peter Jacobsen (DF), som tillige er viceborgmester i Kalundborg Kommune, medlem af Region Sjællands forretningsudvalg og KL’s repræsentantskab.

Københavns Kommune har genudpeget medlem af borgerrepræsentationen og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Niels E. Bjerrum (A).

Kommentarer