Ringsted by

Borgerrådgiveren fungerer tilfredsstillende

55 borgere har indtil videre fået hjælp hos borgerrådgiveren i Ringsted Kommune. Funktionen har eksisteret i godt seks måneder, og borgerrådgiveren har lavet en halvårsstatus.

 

55 borgere har fået hjælp fra Ringsted Kommunes borgerrådgiver indtil nu.

Borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune har nu fungeret i godt seks måneder, og borgerrådgiveren har lavet en halvårsstatus. De 55 borgere, der har fået hjælp og vejledning til at komme videre med deres sag, svarer nogenlunde til det forventede antal henvendelser, fortæller Katrine Jensen, borgerrådgiver i Ringsted Kommune.

– Hovedparten af henvendelserne falder inden for borgerrådgiverens rammer, og borgerrådgiveren har derfor kunnet hjælpe størstedelen af de borgere, som benytter funktionen. Borgerne får hjælp til at komme i kontakt med kommunen eller får vejledning hos borgerrådgiveren om deres muligheder. Jeg kan høre på tilbagemeldingerne fra borgerne, at de er tilfredse med, at funktionen nu også er i Ringsted Kommune, siger Katrine Jensen, borgerrådgiver i Ringsted Kommune.

Borgerrådgiverfunktionen er også blevet taget godt imod af medarbejdere i kommunen.

– Medarbejdere og ledere har taget godt imod den nye funktion her i kommunen, og jeg er blevet mødt med åbenhed og en lyst til at gøre det bedre, hvor vi kan. Det er meget tillidsvækkende for et godt og konstruktivt samarbejde, siger Katrine Jensen.  

Vil skabe endnu bedre møder
Ringsted Kommune har de seneste år arbejdet med at blive endnu bedre til at tage imod borgerne, blandt andet med et værdigrundlag for det gode møde med borgeren, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

– Oprettelsen af en funktion som borgerrådgiveren er endnu et led i at skabe endnu bedre møder med borgerne og at lære af vores fejl. Jeg glæder mig over, at borgerne bruger borgerrådgiveren, og at vi ud fra de henvendelser hele tiden kan blive bedre til en venlig og hensynsfuld adfærd i betjeningen af Ringsteds borgere, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?

Borgerrådgiveren kan medvirke til at sikre, at borgere føler sig hørt i sager, hvor de ikke har fundet kommunens sagsbehandling tilfredsstillende. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om en borger for eksempel har ret til en bestemt ydelse eller vurdere det faglige indhold i en afgørelse, men kan undersøge, om borgeren har fået en korrekt behandling. Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens administration.

Hos borgerrådgiveren kan borgere for eksempel:

  • Klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på samt diskrimination.
  • Få vejledning om klagemuligheder indenfor det offentlige system og vejledning om borgerens rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen.
  • Få hjælp, hvis en borger har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • Få borgerrådgiveren til at mægle mellem en borger og en kommunal medarbejder.

Alle borgere i Ringsted Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er et gratis tilbud. Borgere i andre kommuner er også velkomne til at kontakte borgerrådgiveren, hvis henvendelsen vedrører Ringsted Kommune.

Du kan læse mere om borgerrådgiveren på www.ringsted.dk/borgerraadgiver.

 

Kommentarer